Curso de Português Para Imigrantes   

Carlos Fontes

 

 

Português - Romeno

Alfabetul

( Alfabeto . Audio. Exercícios )

Início. Anterior. Próximo

 
     
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ENSINO DO PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

Limba portugheză este de origine Latină şi  foloseşte un alfabet compus din 23 de litere : 5 vocale ( a, e , i, o, u ),  restul sunt consoane : b,c,d,f,g,h,j,l,m,n,p,q,r,s,t,v,x,z.

În cuvinte de origine straină se folosesc , de asemenea , literele k,w,y.

Exemple: Kremlin, Wolkswagen, Yoga.

 
 

    

Maiúsculas  

Alfabetul

Minúsculas
   
Designação

A

a
á

 B

b

 C

c

 D

d

E

e

é

F

f

efe

 G  

g

 H  

h

agá

 I  

i

i

 J  

j

jota

 L 

l

ele

  M   

m

eme

 N  

n

ene

 O   

o

ó

P 

p

Q

q

 

R

r

erre

S

s

esse

T

t

U

u

u

V

v

X

x

xis

Z

z

 
 

Video

 

Pronunţarea vocalelor în limba portugheză :

 A - se pronunţă a  în silabele accentuate ; în  silabele neaccentuate finale , cănd este urmat de r , în  silabele neaccentuate închise , cănd este urmat de l .

   -  se pronunţă ă în  silabele neaccentuate , în silabele accentuate deschise , cînd este urmat nh,m,n.

  -  se pronunţă a nazalizat în silabele închise , cînd este urmat de m şi n.

à - se pronunţă a nazalizat.

E - se pronunţă e în silabele accentuate ; în  silabele neaccentuate finale,

cănd este urmat de r, în  silabele neaccentuate închise, cănd este urmat de l .

   - se pronunţă  i scurt  în majoritatea   silabelor neaccentuate .

   -  se pronunţă e nazalizat în silabele închise din interiorul cuvintelor , cînd este urmat de m şi

n. -  se pronunţă ei  nazalizat la sfîrşitul  cuvintelor , cînd este urmat de m şi n.

I  - se pronunţă  i.

    --  se pronunţă i nazalizat în silabe închise , cînd este urmat de m şi n.

O - se pronunţă o în silabele accentuate, în  silabele neaccentuate închise,

cănd este urmat de l ; în  silabele neaccentuate la începutul  cuvintelor.

   -- se pronunţă u în celelalte silabe neaccentuate , ca şi în cazul articolului definit masculin o .

   --  se pronunţă o nazalizat în silabe închise , cînd este urmat de m şi n.

U - se pronunţă  u.

   -- nu se pronunţă când este precedat de g şi q şi urmat de e şi i.

   -- se pronunţă u nazalizat în silabe închise , cînd este urmat de m şi n.

Pronunţarea consoanelor în limba portugheză :

C   - se pronunţă c cînd este urmat de  a, o, u,  şi de consoane:

                 cair – a cădea, cobra - şarpe, culpar -  a scuza, crer – a crede.

     - se pronunţă s cînd este urmat de  e şi i :

                    céu - cer, certo – exact, cinto - centură

Ç ( cê cedillha )  - se pronunţă s ( preço - pteţ )

Ch - se pronunţă ş ( chave – cheie ).

D  - se pronunţă d .

F  - se pronunţă f .

G  - se pronunţă g cănd  este urmat de  a, o, u  şi de consoane ( gaiola –colivie , gala - gală,solemnitate, gordura –grăsime, greve –grevă)

     - se pronunţă j cănd  este urmat de  e  şi i (gelado – ingheţată , ginja – vişină )

H  - nu se pronunţă niciodată ( hoje - astăzi ).

J - se pronunţă j.

L  - se pronunţă L

Lh – se pronunţă L înmuiat ( mulher – femee  ) .

M -  se pronunţă m .

N  - se pronunţă n.

Nh  - se pronunţă n înmuiat  ( unha - unghie ).

P  se pronunţă p.

Q  -  se pronunţă q.

R  - se pronunţă r .

    - se pronunţă r semigutural la  începutul cuvintelor ( rua – stradă )  şi cînd este dublat ( carro – automobil ).

S  - se pronunţă s cînd este la începutul  cuvintului şi este urmat de vocale      (saúde  - sănătate , sumo - suc  );

  -  în interiorul cuvîntului după consoane ( cansaço – obosire ).

  -  cînd este dublat  între vocale ( assaltada –a ataca ,assar—a prăji, a coace).

   - se pronunţă z între două vocale ( frase, tese, análise ) ;

   - se pronunţă z în cuvintele derivate prin sufixare ( poetisa - poeteasă, portuguêsa – portugheză,  amoroso – tandro, drăgăstos) .

T  -  se pronunţă  t.

V -  se pronunţă  v.

X –  este scris  :

                    1. după diftonguri ( caixa --cutie, paixão -pasiune  )

                    2 .după silaba en ( enxugar – a usca, a secat , enxofre - sulf  )

                    3. după silaba  me ( mexer -  a mişca , mexediço – vioi, neastîmpărat  )

În cazurile date se pronunţă ş.

Litera x  poate avea 4 valori fonetice diferite :

     1. Se pronunţă ş ( xarope - sirop, xadrez – şah )

     2. Se pronunţă ss ( aproximar  - a apropia, máximo – maxim , próximo –   următorul )

     3. Se pronunţă z  în prefixul  exo, ori  ex cînd este urmat de o vocală

 ( exame – examen,cercetare probă ; exercicio – exerciţiu :exercer – a exercita).

     4. Se pronunţă cs ,cînd se află  în interiorul sau la sfîrşitul cuvîntului ( anexo – anexă,  fixo- fix, stabil, anexim – zicală, proverb )

Z se  pronunţă z cînd este :

     -  la începutul cuvîntului ( zero – zero , zebra – zebră , zangado - supărat ) ;

     -  urmat de vocale ( zinco – zinc, zoar – a băzăi )

     -  sustantivele ce sunt formate în urma unui adgectiv 

       certo - certeza ( certitudine )

       ácido - acídez  ( aciditate )

     -  cînd este între vocale, în cuvintele împrumutate ( suavizar, bizarro, azul, azeite ).

     -   se pronunţă j cînd se află  la sfîrşitul cuvintului ( capaz  - a fi în stare,   xadrez - şah, infeliz – nefericit )

Accentele grafice

În limba portugheză există 3 accente grafice.

  ´  - Acento agudo ( accentul agudu ) silaba se pronunţă deschis ; férias, avó, café.............

 `  -  Acento grave ( accentul grav ) ;

                   àquele ( a + aquele ) , à ( a+a )

 ^ - Acento circunflexo  ( accentul circunflex );

                       avô , pôr, têm, lêem............

 Semnele grafice

1.       Til   ( ~ ) ;  mão, mãe,irmão, feijão,,,,,,

2.       Cedilha  (,)  - Ç ;  coração, traço, acção, direcção.......

3.       Hífen ou traço de união ( - ); auto-estrada, amor-perfeito, dizem-nos.......

4.       Apóstrofo ( ’ ) ; d’Os Lusíadas, ’Ta lá ? (Está lá? ) 

 

 

Blocos

 

Bloco 1 . Bloco 2. Bloco 3. Bloco 4. Bloco 5. Bloco 6.

 

Bloco 7. Bloco 8Bloco 9. Bloco 10. Bloco 11. Bloco 12

 
 

Introdução. Temas . Estruturas Gramaticais  

 

                                     

Editorial | Notícias | Outros Cursos | Bibliografia | Pedagogia | Imigração  | Contactos |

Para nos contactar: carlos.fontes@sapo.pt